یکشنبه, 10/05/1395 - 17:45 khorasanjonobi…

حماسه 9 دی

9 دی یعنی تجلی هوشمندی و بصیرت مردم ، یعنی تقابل حق و باطل (امام خامنه ای)