دوشنبه, 07/12/1395 - 23:03 khorasanjonobi…

عشاق حسینی

باز این چه شورش است که در خلق عالم است 

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

ماه محرم ماه عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین برعموم عاشقان تسلیت باد