سه شنبه, 06/30/1395 - 10:46

علی ای همای رحمت  ، تو په آیتی خدا را عید سعید غدیر خم عید امامت و ولایت امام علی (ع) مبارک باد