یکشنبه, 06/21/1395 - 20:31

دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین 
چشمه‌های نور و شور آن بیابان را ببین